Lagen om samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvård

Den nya lagen om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård började gällade fr o m 2018-01-01.

Nedan finns uppdaterade rutiner och riktlinjer som ska vara till hjälp för medarbetare i samverkan mellan sjukhus, kommun och primärvård och dessa ska följas.

2018-02-08

Presentationsstöd till verksamheter (ppt)

2018-01-19

Kontaktlista

Riktlinje för fast vårdkontakt

Riktinje Vårdbegäran

Rutin samband med inskrivning av patient i slutenvården

uiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m