Lagen om samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvård

Den nya lagen om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård började gällade fr o m 2018-01-01.

Nedan finns uppdaterade rutiner och riktlinjer som ska vara till hjälp för medarbetare i samverkan mellan sjukhus, kommun och primärvård och dessa ska följas.

18-05-16
Säker hjälpmedelsförskrivning vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

18-05-11
Rutin för in-och utskrivning från sluten hälso-och sjukvård samt IT-tjänsten SAMSA

2018-04-23

Samverkan-vid-in--och-utskrivning (länk till Västkom)


2018-03-13
Presentationsmaterial (pptx)

2018-01-19
Kontaktlista

Riktlinje för fast vårdkontakt

Riktinje Vårdbegäran

Rutin samband med inskrivning av patient i slutenvården

uiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m