Avvikelser i Närvårdsamverkan

En avvikelse är när överenskommelser, riktlinjer eller samordnade individuella planer inte följs. Genom att rapportera avvikelser kan en helhetsbild synliggöra det som brister i samverkan, vilket då kan åtgärdas på ett effektivt sätt.

En avvikelserapport fokuserar i första hand på vad som har inträffat, inte på vem som har varit inblandad. 

Avvikelserapportering i Närvårdssamverkan gäller mellan region och kommuner för:

  • Kommunerna Borås stad, Bollebygd, Herrljunga, Mark, Vårgårda, Ulricehamn, Svenljunga och Tranemo.
  • Närhälsans vård- och rehabmottagningar lokaliserad geografiskt inom Södra Älvsborg
  • Privata vårdgivare lokaliserade geografiskt inom ovanstående kommuner
  • Södra Älvsborgs Sjukhus
  • Habilitering & Hälsa geografiskt lokaliserad inom Södra Älvsborg
  • Tandvård geografiskt lokaliserad inom Södra Älvsborg

 

Vid frågor kring avvikelser kontakta samordnare Caroline Andersson
  eller mobil 0733-05 62 83

Läs mer

Skickas till ...

Rapport- och svarsblankett skickas till

Närvårdskontoret
Samordnare avvikelser
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Skaraborgsvägen 1 A
506 30  Borås

Har du frågor om den praktiska hantering av blanketterna?
Kontakta Närvårdskontoret

uiqt|wBkizwtqvm5ut5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{mkizwtqvm5ut5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m