Styrdokument

 

Nationellt

Överenskommelsen sammanhållen vård och omsorg om äldre 2014
Styrdokument för samordnad vård- och omsorgsplanering

 

Västra Götaland

Det goda livet för de mes sjuka äldre i Västra Götaland 2016-2018
Avtal och överenskommerlser i Västra Götaland (länk till VästKom)
Missiv och införandeplan. Videomöte vid SVPL
 

Södra Älvsborg

Avtal läkarmedverkan 2015 (18-03-02)

Inriktningsdokument 2016 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Bilaga uppdrag och bemanning 2016

Verksamhetsplan 2015 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg
Genomförandeplan, Det goda livet för sjuka äldre, Södra Älvsborg

Avtal och överenskommelser

Dödsfall- åtgärder inom hälso-och sjukvård

 

Avvikelser

Rapportering av avvikelse
Svarsblankett
Rutin för samordnad hantering och administration av avvikelser i vårdsamverkan

 

Samordnad vård- och omsorgsplanering

Regionala och nationella styrdokument
Missiv och införandeplan. Videomöte via Lync


 

Samordnad individuell plan (SIP)

Riktlinje för SIP
Kallelse till planeringsmöte
Mall för SIP
 

Barn och unga vuxna

Uppdragshandling 2015
 

Psykisk ohälsa

Uppdragshandling 2015

Handlingsplan missbruk och beroende 2015-2016
GAP-analys missbruk och beroende

Slutrapport Missbruk och beroende

Guide för missbruk och beroendevård 2015-01-30
 

Funktionsnedsättning

Uppdragshandling 2015
Patienter med funktionsnedsättning - Överenskommelse vid sjukhusvistelse
 

Äldre

Genomförandeplan, Det goda livet för sjuka äldre, Södra Älvsborg
Uppdragshandling 2015
9-punktsprogrammet/Handlingsplan Mittenälvsborg

uiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m