Hembesöken ska göra vården effektiv

Att få vården närmare patienterna, inte minst för de äldre med kommunal hemsjukvård är en av fyra hörnstenar i den västsvenska omställningen av sjukvården.

VGR satsar 900 miljoner kronor totalt för omställningsarbetet under 2017-19. En del av pengarna läggs på snabb utbyggnad och permanentning av flera typer av mobil närvård.

Inriktningen för den mobila närvården är:

  • Hemsjukvårdsläkare
  • Närsjukvårdsteam
  • Palliativa team
  • Framtida mobila vårdteam?

Kroniska sjukdomar märks allt mer i statistiken, med växande köer, sjunkande effektivitet och stegrade kostnader. Så vad krävs för att göra vården frisk?

Borås tidning skildrar i en artikelserie vården och beslutsfattarnas dilemma och vilka lösningarna kan bli.

Läs bifogad artikel i Borås Tidning, publicerad den 25 februari – ”Hembesöken ska göra vården effektiv”.

uiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m