Organisering

18-07-02
DENNA SIDA GÄLLER EJ LÄNGRE!

För att komma åt Närvårdssamverkans nya hemsida klickar du antingen på startknappen för att länkas vidare eller går in på www.vardsamverkan.se/sodraalvsborg

 

Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg sker på politisk-, förvaltnings- och verksamhetsnivå. Målet med samverkan är att över huvudmannagränserna gemensamt ansvara för att säkerställa befolkningens behov av samordnade insatser.

Samverkan ska ske kring patienter och grupper i befolkningen som har behov av vård- och omsorgsinsatser från både kommun och region. Närvårdssamverkan ska möjliggöra utveckling av gemensamma handlingsplaner som resulterar i samordning av de olika insatserna som ges.

Närvårdssamverkans organisation

Samverkansparterna är

  • Borås stad, Bollebygd, Herrljunga, Mark, Vårgårda, Ulricehamn, Svenljunga och Tranemo kommun
  • Primärvård
  • Södra Älvsborgs Sjukhus
  • Habilitering & Hälsa
  • Tandvård
uiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m