Äldre

Äldre människor med komplexa behov av vård-och omsorgsinsatser uppmärksammas särskilt inom Närvårdssamverkans arbete.

Sjukhus, kommun och primärvård ska samverka kring frågor som rör gruppen på bästa sätt så att den enskilde patienten/individen upplever tillgänglighet, trygghet och kontinuitet. Med en sammanhållen vårdkedja ska den enskilde inte påverkas när ansvaret för vården delas mellan vårdgivarna eller övergår från en vårgivare/vårdnivå till en annan.

uiqt|wBuizqi5otmunmt|H%vozmoqwv5{muizqi5otmunmt|H%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m