Barn och unga vuxna i utsatt situation

Barn och unga i utsatt situation är ett prioriterat område inom Närvårdssamverkan. Barn och ungas utsatthet kan tolkas olika utifrån olika verksamheters perspektiv. I huvudsak handlar det om:

 • Psykisk ohälsa
 • Social utsatthet
 • Inlärningsproblem
 • Allvarlig eller kronisk somatisk ohälsa
 • Olika typer av funktionshandikapp.

Sjukhus, kommun, primärvård och habilitering ska samverka kring frågor som rör gruppen på bästa sätt så att den enskilde patienten/individen upplever tillgänglighet, trygghet och kontinuitet. Samverkan innebär att den enskilde samtidigt kan få del av resurser från flera olika verksamheter.

I arbetet medverkar bland annat hälso- och sjukvårdande instanser, kommunens socialtjänst, förskola och skola.

I varje Närvårdsområde finns en lokal VästBusgrupp.

Barn och ungas utsatthet kan tolkas olika utifrån olika verksamheters perspektiv.
I huvudsak handlar det om:
Psykisk ohälsa
Social utsatthet
Inlärningsproblem
Allvarlig eller kronisk somatisk ohälsa
Olika typer av funktionshandikapp.

Sjukhus, kommun, primärvård och habilitering ska samverka kring frågor som rör gruppen på bästa sätt så att den enskilde patienten/individen upplever tillgänglighet, trygghet och kontinuitet. Samverkan innebär att den enskilde samtidigt kan få del av resurser från flera olika verksamheter

Aktuellt

 • Barnkonventionen blir svensk lag

  22 september 2016

  Barnrättighetsutredningen lämnar i detta betänkande förslag på en lag om inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och andra åtgärder för att stärka barnets rättigheter i svensk lagstiftning. Författningsförslagen......

 • Filmer om Alex

  15 september 2016

  Uppdrag psykisk hälsa har tagit fram filmer där man får följa Alex. En kille som inte mår riktigt bra. Filmerna kan både fungera som tankeväckare för de som arbetar med barn och vara bra att visa för barn som befinner sig i samma situationer som Alex. ......

 • Unikt samprojekt

  20 december 2015

  Marie Nilsson och Kay Eriksson presenterar projekt "Tidiga insatser för ökad skolnärvaro"

uiqt|wBsi%y5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{msi%y5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m