Tranemo närvårdsområde

Närvårdsområde Tranemo är ett närvårdsområde inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Närvårdsområdena utgör grunden för vårdsamverkansarbetet.

 Foto: Torpa Stenhus/tranemo.se

Vilka samverkansparter finns?

I Närvårdsområde Tranemo samverkar kommunal vård, skola, omsorg och socialtjänst med utförare av regionens närsjukvård i form av vårdcentraler inom VG primärvård, övrig primärvård, specialiserad sjukvård på sjukhusnivå och habilitering.

Så här arbetar vi

Den lokala ledningsgruppen ansvarar för samverkan på lokal nivå. Avvikelsehantering, handlingsplaner, utvärdering och genomförandeplaner är exempel på arbetssätt för att komma till rätta med brister i vårdsamverkan. 

Kontakt

Solveig Eldenholm, Ordförande ledningsgrupp Tranemo
 

uiqt|wB{wt%vmqo5mtlmvpwtuH|zivmuw5{m{wt%vmqo5mtlmvpwtuH|zivmuw5{muiqt|wB{wt%vmqo5mtlmvpwtuH|zivmuw5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m