Vårgårda närvårdsområde

Närvårdsområde Vårgårda är ett närvårdsområde inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Närvårdsområdena utgör grunden för vårdsamverkansarbetet.


Foto: Lärkemossen/vargarda.se

Vilka samverkansparter finns?

I Närvårdsområde Vårgårda samverkar kommunal vård, skola, omsorg och socialtjänst med utförare av regionens närsjukvård i form av vårdcentraler inom VG primärvård, övrig primärvård, specialiserad sjukvård på sjukhusnivå och habilitering. Alla ingående parter finns länkade till i högerkolumnen.

Så här arbetar vi

Den lokala ledningsgruppen ansvarar för samverkan på lokal nivå. Avvikelsehantering, handlingsplaner, utvärdering och genomförandeplaner är exempel på arbetssätt för att komma till rätta med brister i vårdsamverkan. 

Kontakt

Roland Mattsson
Ordförande ledningsgrupp Vårgårda
 

Ingående parter

uiqt|wBzwtivl5ui||{{wvH%vizoizli5{mzwtivl5ui||{{wvH%vizoizli5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m