Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som syftar till fortsatt bästa möjliga vård och omsorg för den enskilde vid utskrivning från sjukhus.

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård innebär att patienten och dennes närstående, tillsammans med berörda vårdgivare inom kommun och region, planerar den fortsatta vården, vilket dokumenteras i en vårdplan.

Delregional förvaltning

Delregional arbetsgrupp samordnad vård- och omsorgsplanering Södra Älvsborg ser till att vårdprocessen hanteras i enlighet med nationella och regionala riklinjer.

Tillfällig uppdragsgrupp gällande Lagen om Samverkan vid sluten hälso- och sjukvård

En tillfällig uppdragsgrupp har skapats för att bereda väg inför laginförandet den 1 jan 2018. Gruppen består av följande deltagare;

-          Ordförande: Sonja Nilsson, Vårdcentralschef

-          Jan Nilsson, Projektledare för SIP

-          Carina Stavåsen, MAS

-          Kay Eriksson, sjukhus

-          Anna-Lena Ingelhag, Primärvård

-          Ingela Thorell, SAMSA

-          Thomas Enochsson, Vårdplaneringsenheten på SÄS

-          Maria Glemfelt, Utvecklingsledare i omvårdnad på SÄS

-          Linda Augustsson, MAR, Rehab kommun

-          Helen Nordling, Rehab primärvård

-          Pernilla Berglund, Privat primärvård

-          Eva Österlund Hjort, Borås Stad, Socialtjänst

-          Jenny Karlsson Nylén, Svenljunga kommun, Socialtjänst

-         Koordinator: Charlotte Bliesener Falkenström, Närvårdskontoret

-         Samordnare: Caroline Andersson, Närvårdskontoret

Regional förvaltning 

Styrgrupp SVPL i Västra Götaland har det övergripande ansvaret för en enhetlig regional hantering av samordnad vård- och omsorgsplaneringsprocessen. SAMSA grupp är regional arbetsgrupp som består av operativa kontakpersoner från vardera vårdsamverkansområde i VGR. SAMSA grupp lyder under styrgupp SVPL.

IT-stöd för kommunikation

För elektronisk informationsöverföring vid samordnad vård- och omsorgsplanering används SAMSA IT-tjänst. Läs mer om införande av nytt IT-stöd.

uiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m