Samordnad vård- och omsorgsplanering

Samordnad vård- och omsorgsplanering är en vårdprocess som syftar till bästa möjliga fortsatt vård och omsorg för den enskilde vid utskrivning från sjukhus.

Samordnad vård- och omsorgsplanering innebär att patienten och dennes närstående, tillsammans med företrädare för hälsovård, sjukvård och omsorg inom kommun, sjukhus, Habilitering & Hälsa och primärvård, planerar för den fortsatta vården närmaste tiden efter utskrivning från sjukhus.

Delregional förvaltning

Delregional arbetsgrupp samordnad vård- och omsorgsplanering Södra Älvsborg ser till att vårdprocessen hanteras i enlighet med regionala riklinjer.

Regional förvaltning 

Styrgrupp SVPL i Västra Götaland har det övergripande ansvaret för en enhetlig regional hantering av samordnad vård- och omsorgsplaneringsprocessen. SAMSA är den regionala arbetsgruppen och består av operativa kontakpersoner som representerar sitt vårdsamverkansområde. SAMSA lyder under styrgupp SVPL.

IT-stöd för kommunikation

För elektronisk informationsöverföring vid samordnad vård- och omsorgsplanering används IT-stödet SAMSA. Läs mer om införande av nytt IT-stöd.

uiqt|wBvqvi5jzivl{|zwuH%vozmoqwv5{mvqvi5jzivl{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m