Förenklad planering (OFVI)

Rutinen används inte i Södra Älvsborg

2014

Göteborgsområdet har använt OFVI sen 2011. ”DRAG arbetsgrupp Förenklad planering (OFVI)” påbörjade i februari 2014 ett arbete med att närmare granska möjligheterna för en förenklad vård- och omsorgsplanering. Syftet var att anpassa vårdplanerings- och utskrivningsprocessen till patientens behov. Målet var en effektiv, trygg och säker utskrivningsprocess. Gruppen har tagit fram förslag på rutin och processbeskrivning.

2015

Regional Strygrupp SVPL godkände hösten 2015 användande av en förenklad utskrivningsprocess. "Styrgruppens  uppfattning är att de områden som önskar använda OFVI kan göra detta. Under förutsättning att hela området är överens och i väntan på nya lagförslaget/nytt IT-stöd. Ett helhetsgrepp får tas vid nytt lagförslag.

2016

DRAG arbetsgrupp Förenklad planering (OFVI) enades i februari 2016 om att en förenklad planering i nuläget inte är lämplig att implementera i Södra Älvsborg. Den främsta motivering är att det skulle kräva stora utbildningsinsatser och det är inte är möjligt samtidigt med den nu pågående implementeringen av nytt IT-stöd. SÄS har också påbörjat ett förändringsarbete med syfte att förbättra vårdplanerings- och utskrivningsprocessen. 

 

uiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m