Information om Mobil närvård 2018 till alla vårdcentraler och vårdsamverkansgrupper i Västra Götaland

 

Mobil närvård 2018

Den vårdcentralsanslutna Mobila närvården, det vill säga ”Hemsjukvårdsläkare”, övergår från att ha varit projekt till ordinarie verksamhet inom Krav- och Kvalitetsboken från 2018.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beviljat ett ramhöjande tillskott från 2018 som motsvarar de projektmedel som har beviljats 2017, med avdrag för bilkostnader och projektledare. Vårdcentralerna kommer att få ett tillskott som bygger på antal listade patienter 65 år och äldre, ACG, CNI och geografi.

För att uppfylla Krav- och Kvalitetsbokens krav på hemsjukvårdsläkares tillgänglighet och kontinuitet bör vårdcentraler samarbeta. För att få medel för hemsjukvårdsläkare under 2018 krävs att samverkansavtal skrivs mellan vårdcentral och kommun om samverkan och organisation. Den mobila närvårdens arbetssätt ska beskrivas dvs. hur teambaserad vård kan erbjudas och hur tillgänglighetskrav för hembesök kan uppfyllas. I närområdesplanen redovisas de vårdcentraler som samverkar om uppdraget.

Ytterligare information om den ekonomiska ersättningen och villkoren som ska uppfyllas ges av Primärvårdsenheten.

För att få övergången från projekt till ordinarie verksamhet så smidig som möjligt kommer projektledarna att finnas kvar under 2018 och bekostas av projektmedel. Information om resurser för projektledare under 2018 ansökan skickas i särskild ordning.

Vill du veta mer om

  • samverkansavtal och närområdesplaner kan du kontakta Eva Källén  
  • simulering av det ramhöjande tillskottet kan du kontakta Hans Möller  
  • ansökan om projektledare och övrigt om mobil närvård 2018 kan du kontakta Karin Fröjd   eller Rose-Marie Nyborg  
uiqt|wBm%vi5j5sittmvH%vozmoqwv5{mm%vi5j5sittmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBpiv{5m5uwttmzH%vozmoqwv5{mpiv{5m5uwttmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBsizqv5nzwrlH%vozmoqwv5{msizqv5nzwrlH%vozmoqwv5{muiqt|wBzw{m4uizqm5v%yjwzoH%vozmoqwv5{mzw{m4uizqm5v%yjwzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m