Inställd operativ pilot i Borås

Styrgrupp närvård Södra Älvsborg har tagit beslut om att piloten i Borås ska ställas in då tiden och resurserna inte räcker till just nu.

De övriga delarna i projektet Mobil närvård kommer att genomföras som planerat:

  • Projektledaren fortsätter stötta kommunerna, primärvården och närsjukvårdsteamet i deras samverkan
  • Patientenkäten och djupintervjuerna

Vid frågor kontakta projektledningen.

uiqt|wBkpzq{|qvi5sqksq5wt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m