Lämna in er slutrapport - projekt Mobil närvård

Slutrapporten ska fyllas i i samverkan av minst en utsedd ansvarig från kommun och respektive vårdcentral för mobila hemsjukvårsläkare. För SÄS innebär detta att det ska göras mellan medarbetare i närsjukvårdsteamet och berörda  enheter/funktioner inom sjukhuset.

Slutrapporten e-postas till projektledningen senast 171201.

uiqt|wBt}vi5o}iliovqH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m