Regional projektledarträff Mobil närvård

Idag genomfördes höstens första regionala projektledarträff. Information gavs om bland annat finansieringen av mobila hemsjukvårdesteam för 2018 samt närområdesplanen och samverkansavtalet med kommun. Anteckningar från dagen finns att läsa i högerkolumnen.

Titta gärna också på Signhilds berättelse om hur det är att vara inskriven i närsjukvårdsteamet (länk i högerkolumn).

uiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m