Samling för skolan

Den 22 februari 2018 överlämnade regeringen en remiss till Lagrådet, innehållande förslag på ändringar i skollagen. Under kapitlet Alla barn ska närvara i skolan föreslås ändringar för att minska frånvaron. Bland annat beskrivs rektors och elevhälsans roll i arbetet att öka skolnärvaro utifrån både giltig och ogiltig frånvaro. 

Klicka på bilden nedan eller länken till höger för att komma till hela lagrådsremissen!
lagrådet

uiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m