Alla barn i skolan

Alla barn i skolan (ABIS) var ett projekt i Norrköping som nu är permanentat. Arbetet riktar sig till barn och ungdomar i årskurserna 1-9 på 53 skolor i Norrköping.

Efter att bland annat ha f��tt igång en digital frånvaroregistrering, uppmärksammat frånvaro och utsett en närvaroansvarig på varje skola stöttar ABIS skolor, ungdomar och föräldrar i de fall av problematisk skolfrånvaro. 

Tre heltidstjänster från olika professioner arbetar bland annat med en yogagrupp och en grupp för föräldrar där man ger tips och verktyg för att kunna stötta sina barn. Det närvarofrämjande arbetet läggs på individuellt stöd under åtta veckor eftersom det sällan finns en lösning som hjälper alla. ABIS erbjuder också rådgivning och utbildning till personal. Dessutom bedrivs ett projekt med tre av kommunens skolor under ett års tid för att ta fram framgångsrika rutiner och metoder för att öka skolnärvaron.

ABIS

uiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m