Förskolan är bra för barns psykiska hälsa

Förskolan är bra för barns psykiska hälsa. Det skapar i sin tur goda förutsättningar för framtida skolgång; barn som går i förskolan har bättre studieresultat i både språk och matematik, jämfört med de barn som inte gör det. Det visar den litteraturöversikt som Folkhälsomyndigheten har gjort tillsammans med Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES). 

För att lyckas skapa sambandet mellan förskolegång och positiv psykisk hälsa och goda studieresultat krävs två förutsättningar: (1) en god övergång mellan förskola och skola, (2) att förskolepersonalen löpande får komeptensutveckling.

Läs mer om rapporten via länkarna i högerkolumnen.

 

 

uiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m