Tidning och handlingsplan med fokus på skolfrånvaro

Det ena leder verkligen till det andra! För en tid sedan kontaktade tidningen Funktion i fokus, som ges ut av Habilitering och Hälsa i Stockholms läns landsting, projektledningen. Hur de hade fått nys om projektet är oklart. Kanske genom någon av de nationella rapporter eller nyhetsartiklar där arbetet omnämnts. Kontakten resulterade i att projektet uppmärksammades i första numret för året, eftersom det hade temat problematisk skolfrånvaro. 

Kort därefter trillade ett mail in till projektledningen. Ett mail skrivet i Finland. Avsändaren hade läst tidningen Funktion i fokus med anledning av att hon bedrivit ett projekt kring skolfrånvaro för folkhälsan i landet. I och med det var hon intresserad av frågan och av vårt projekt. Hon ville också dela med sig av deras slutprodukt - en handlingsplan med metoder för hur man stärker närvaron. Jättekul! 

I länken i högerkolumnen kan du nå både tidningen Funktion i fokus, där flera olika infallsvinklar kring frånvaroproblematik berörs, och handlingsplanen som sammanställts av projektet i Finland. 

Framsida av tidning och handlingsplan

uiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m