Om webbplatsen

Webbstrategi Extern webbplats

Syfte

Denna webbplats ska underlätta informationsflödet för målgrupperna inom Närvårdsamverkan Södra Älvsborg  och ska vara en naturlig kanal för kommunikationen inom vår verksamhet.

Tillgänglighet

Sidan ska vara tillgänglig ur alla aspekter; språk, struktur, typografi och interaktion.

Ägandet

Den tekniska lösningen är EPiServer och sidan ligger på VG-regionens server. Då den delvis ägs av kommunerna i Södra Älvsborg så måste den stå för sig själv och kan inte följa regionens grafiska profil.

Namn

Webbadressen är: http://www.narvardssamverkan-sodra-alvsborg.vgregion.se.

Ansvar och organisation

Informationsansvarig är Närvårdskontoret. Vilket har övergripande ansvar för mål och strategier kopplade till webbplatsen. Närvårdskontoret har också ansvar för webbplatsens struktur och utveckling samt uppföljning och utvärdering.

Kvalitetssäkring

Närvårdskontoret ansvarar för att innehållet på webbplatsen är korrekt och aktuellt.

Så använder vi kakor (cookies)

Kakor är små textfiler som lagras på besökarens dator. De gör det till exempel möjligt för dig att använda olika funktioner på vår webbplats, och för oss att se statistik över vilka sidor som besökarna går till.
På vår webbplats använder vi så kallade sessionskakor, som lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du är inne på en webbsida. Sessionskakorna raderas när du stänger din webbläsare. Ingen personlig information, som e-post eller namn, sparas.

Om du inte vill att kakor används kan du blockera dessa i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en kaka på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Inga tjänster eller funktioner på vgregion.se kommer bli otillgängliga till följd av detta .
Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om cookies på sin webbplats: http://www.pts.se/sv/ 

uiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m